Concept Dân Tộc - 12B9 THPT LQĐ - 2017 - Kỷ Yếu Quảng Bình Production

Concept Dân Tộc – 12B9 THPT LQĐ – 2017

4.5
(8534)

12B9 THPT Lê Qúy Đôn – 2017

Concept Dân Tộc, Tục Bắt Vợ..
Địa điểm: Trường – Chợ – Công Trường – Rừng Phong Nha – Bãi biễn – Color me run
Thời gian: 2 ngày
Photos Demo:
Với các Album có mật khẩu – Thành viên lớp có thể lấy mật khẩu or tải về vui lòng liên hệ Thủ Quỹ hoặc Lớp Trưởng.

Full Photo Album download link:

Nhập mật khẩu:

MV Kỷ Yếu download link:

Nhập mật khẩu:

Ekip thực hiện: Kỷ yếu Kỷ Yếu Quảng Bình, Kỷ Yếu Quảng Bình Production, Kỷ Yếu Quảng Bình Saigon Kỷ Yếu Quảng Bình

Bạn thích bộ ảnh này chứ?

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 8534

Không có phiếu bầu cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Leave a Reply

0975 846 689